Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti objašnjava kako voditelj obrade Hrvatska Liga protiv epilepsije, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb (dalje u tekstu: ˝Voditelj obrade˝) prikuplja, koristi i upravlja Vašim osobnim podacima koji se nalaze na Epilepsija aplikaciji (dalje u tekstu: “Aplikacija”). Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku i upoznate se s našim pristupom Vašoj privatnosti.

 

Svrha obrade Vaših osobnih podataka

Voditelj obrade štiti Vašu privatnost te Vaše osobne podatke obrađuje pošteno, transparentno i zakonito, u skladu sa odredbama Uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Obrada je ograničena samo na one osobne podatke koji su nužni, nisu prekomjerni i relevantni su za svrhu za koju su prikupljeni u sklopu aktivnosti Aplikacije.

Prikupljeni podaci mogu se obrađivati ​​u sljedeće svrhe:

 • personalizirano iskustvo korištenja Aplikacije;
 • evidencija napadaja te vođenja kronološke liste napadaja;
 • evidencija terapija – bilježenje propisanih lijekova, njihovih doza i vremena uzimanja, postavljanje podsjetnika za uzimanje lijekova;
 • povezivanje sa skrbnikom i/ili nadležnim liječnikom;
 • odgovor na Vaš upit i obradu Vaših zahtjeva;
 • statističke obrade podataka;
 • poboljšanje kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga Aplikacije;
 • prijava nuspojava.

 

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo

Prilikom registracije u Aplikaciju i tokom njezinog korištenja Voditelj obrade prikuplja sljedeće osobne podatke:

 • Identifikacijski podaci: ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte, datum rođenja, spol. Pravna osnova za prikupljanje navedenih podataka jest Vaša privola.
 • Ostali osobni podaci koje Vi sami odlučite upisati u Aplikaciju. Navedene podatke Voditelj obrade prikuplja temeljem Vaše privole.
 • Zdravstveni podaci: povijest bolesti, terapije lijekova, slike i video zapis napadaja, osobni podaci povezani s opisom okolnosti prije i nakon napadaja. Pravna osnova za prikupljanje tih podataka jest Vaša privola.
 • Kontakt podaci nadležnog liječnika: ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte. Navedene podatke Voditelj obrade prikuplja temeljem Vaše privole.
 • Kontakt podaci skrbnika: ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte. Navedene podatke Voditelj obrade prikuplja temeljem Vaše privole.
 • Prijava nuspojava: ime i prezime, broj telefona, adresa elektroničke pošte, adresa, datum rođenja, spol, podatke o povezanosti/zanimanju prijavitelja. Moguće je i prikupljanje dodatnih osobnih podataka vezanih uz zdravlje i povijest bolesti pacijenta/ korisnika lijeka, ako je to nužno radi izvršavanja zakonskih obveza iz područja farmakovigilancije Voditelja obrade, što je i pravni temelj za prikupljanje podataka iz ovog stavka.

 

Pohrana i prijenos osobnih podataka

Voditelj obrade čuva Vaše osobne podatke u skladu sa najvišim standardima sigurnosti kako bi bili zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, upotrebe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. Ti podaci se pohranjuju unutar IT sustava koji integrira, daje podršku i održava pouzdani pružatelj usluga (trusted service provider), a s kojim je Voditelj obrade sklopio ugovor kojim se osigurava da se pružatelj usluga pridržava svih zakonskih odredbi o zaštiti osobnih podataka.

Prikupljeni podaci čuvaju se samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje svih prethodno navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju duže nego je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Ukoliko odlučite prestati koristiti Aplikaciju i povučete svoju privolu za obradu osobnih podataka, Vaše osobne podatke će Voditelj obrade obrađivati do povlačenja privole. U slučaju osnovanog prigovora na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, Vaši osobni podaci se neće ubuduće obrađivati. U slučaju sudskog, upravnog ili izvansudskog postupka, osobni podaci se mogu čuvati do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za podnošenje pravnih lijekova.

Voditelj obrade prosljeđuje Vaše osobne podatke skrbniku i/ili nadležnom liječniku kojeg ste naveli prilikom registracije u Aplikaciju. Osobni podaci će se proslijediti skrbniku i/ili nadležnom liječniku na adresu njegove elektroničke pošte, u kriptiranom obliku, korištenjem najviših standarda sigurnosti prilikom prijenosa podataka. Vaši osobni podaci neće biti preneseni trećim stranama osim ako prethodno Voditelj obrade ili pružatelj usluga ne zaprimi Vašu privolu ili ako su zakonski obavezani to učiniti.

 

Prava korisnika

Pravo na informacije, pristup i ispravak – imate pravo biti obaviješteni o načinu obrade Vaših osobnih podataka te u svakom trenutku možete zatražiti informacije i pojedinosti o obradi Vaših osobnih podataka. Također, imate pravo pristupa, ispravka i ažuriranja osobnih podataka pohranjenih u ovoj Aplikaciji ako smatrate da su nevažeći, nepotpuni ili neispravni.

Pravo na brisanje – imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka te će pod određenim uvjetima Voditelj obrade biti obvezan takve osobne podatke izbrisati. Zahtjev za brisanje podataka možete zatražiti ovdje.

Pravo na ograničenje obrade i pravo ulaganja prigovora na obradu – pod određenim uvjetima, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade podataka određene kategorije i pravo ulaganja prigovora na obradu osobnih podataka.

Pravo na povlačenje privole – možete povući svoju privolu za korištenje Vaših osobnih podataka u bilo koje vrijeme. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole dane prije njezina povlačenja.

Pravo na prenosivost podataka – pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu. Također, imate pravo bez ometanja prenijeti te podatke drugom voditelju obrade.

Za upite ili ostvarivanje gore navedenih prava, Voditelju obrade se možete obratiti putem e-maila ili poštom prema sljedećim kontakt podacima:

Hrvatska Liga protiv epilepsije
Avenija Gojka Šuška 6,
10000 Zagreb

e-mail adresa: hrvatskaligaprotivepilepsije@gmail.com

U svakom slučaju, uz gore navedena prava, također, ukoliko smatrate da se Vaša prava krše, imate pravo obratiti se Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Izmjene Politike privatnosti

Voditelj obrade ovu Politiku privatnosti može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na Aplikaciji.

Datum zadnjeg izmijenjenog izdanja: 30.01.2024.