O nama

Predsjednik

prof. dr. sc. Silvio Bašić, dr. med.

sbasic@kbd.hr

ZAVOD ZA NEUROLOGIJU
Klinička Bolnica Dubrava
Av. Gojka Šuška 6
Zagreb, Hrvatska

Tajnik

dr.sc. Ivana Šušak Sporiš, dr. med.

isusak1406@gmail.com

ZAVOD ZA NEUROLOGIJU
Klinička Bolnica Dubrava
Av. Gojka Šuška 6
Zagreb, Hrvatska

Blagajnik

prim.mr.sc. Vlatko Šulentić, dr. med.

vlatko.sulentic@hotmail.com

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU
Klinički Bolnički Centar Zagreb
Kišpatićeva 12
Zagreb, Hrvatska

Sjedište

Hrvatska liga protiv epilepsije
OIB: 2582990618
Av.Gojka Šuška 6
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 (0)1 29 03 094
Fax: +385 (0)1 29 02 935

e-mail: sbasic@kbd.hr
Web: www.ilae.com.hr

Predsjedništvo

Doc. dr. sc. Davor Sporiš, prof. v.š.
Doc. dr. sc. Romna Gjergja Juraški, dr. med.
Doc. dr. sc. Stjepan Jurić, dr. med.
Prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med.
Lana Lončar, dr. med.
Prim. dr. sc. Sibila Nanković, dr. med.
Doc. dr. sc. Sanja Delin, dr. med.
Prof. dr. sc. Maša Malenica, dr. med.
Prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže, dr med.

Nadzorni odbor

Dr. sc. Goran Ivkić, dr. med.
(Predsjednik Nadzornog odbora)

doc. dr. sc. Vlasta Đuranović, dr.med.
doc.dr.sc. Anamarija Mrđen, dr. med.

Zamjene:
Doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić Šamija, dr. med.
Doc. dr. sc. Jelena Bošnjak, dr. med.
Doc. dr. sc. Andrea Šimić, dr. med.

Stegovno povjerenstvo

doc. dr. sc. Vlasta Đuranović, dr. med.
doc. dr. sc. Sanja Delin, dr. med.
dr. sc. Marija Čandrlić, dr. med.

Arbitražno vijeće

prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, dr. med.
dr.sc. Mario Grbin, dr. med.
prim. dr. sc. Maja Jurin, dr. med.
Dr. sc. Dubravka Fajdetić, dr. med.
Dr. sc. Milan Bitunjac, dr. med.