XII HRVATSKI KONGRES
O EPILEPSIJI
Vrijeme do kongresa:
pozdravno pismo

Cijenjene kolegice i kolege,

 

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na XII. Hrvatski kongres o epilepsiji u organizaciji Hrvatske lige protiv epilepsije, Hrvatske udruge za epilepsiju, Hrvatskog društva za dječju neurologiju i Hrvatskog društva za EEG i kliničku neurofiziologiju. Kongres će se održati u Zadru od 20.-23. listopada 2016. godine.

 

Stručni program obuhvaća klasifikaciju, kliničku sliku, dijagnostičku obradu i liječenje epilepsija frontalnog režnja, autoimunih epilepsija i epileptičkog statusa. Posebno bi naglasili problem zbrinjavanja, praćenja i liječenja epilepsije i epileptičkih sindroma u prijelazu iz dječje i  adolescentne dobi u odraslu dob što će biti organizirano u vidu okruglog stola uz participaciju i razmjenu iskustava sudionika. Kao i dosadašnjih godina neizostavne teme su suvremeni pristup farmakološkom i kirurškom liječenju epilepsije kao i svakodnevni problemi i ograničenja životnog stila bolesnika s epilepsijom.

 

Pozivamo Vas da slanjem sažetaka prikaza Vaših iskustava i zanimljivih slučajeva aktivno sudjelujete u radu kongresa u obliku usmenog izlaganja ili poster sekcije u elektronskom obliku, a tri najbolja uratka naših mlađih kolega biti će nagrađena.

 

Veselimo sa ponovnom druženju!

 

S poštovanjem,

Davor Sporiš

ORGANIZACIJA kongresa
Počasni odbor

 

Organizacijski i stručno znanstveni odbor

Danilo Danijel Hodoba

Zdravka Poljaković

Željka Petelin Gadže

Stjepan Jurić

Pavao Krmpotić

Dubravka Šepić Grahovac

Hrvoje Hećimović

Krasanka Hafner

Vlasta Đuranović

Silva Butković Soldo

Vanja Bašić Kes,

Igor Antončić

Marina Titlić

Davor Sporiš

Igor Prpić

Romana Gjergja Juraški

Jelena Bošnjak

Sanja Hajnšek

Snježana Miškov

Ivo Lušić

Silvio Bašić

Nina Barišić

Zlatko Sabol

Marija Meštrović

Maša Malenica

Ivan Bielen

Maja Jurin

Predsjednik organizacijskog odbora Predsjednik lokalnog organizacijskog odbora

Ljerka Cvitanović Šojat

Vlatka Mejaški-Bošnjak

Branka Marušić Della Marina Vera Durrigl

Mladen Križ

Božidar Faber

Drago Škarpa

Biserka Rešić

Ivan Valić

Ognjen Mladinov

Ljiljana Popović-Miočinović

Davor Sporiš

Anamarija Mrđen

Lokalni organizacijski odbor

Sanja Kalanj

Marina Legac Škifić

Sven Županić

program

1.Dan

20.10.2016

Četvrtak

2.Dan

21.10.2016

Petak

3.Dan

22.10.2016

Subota

4.Dan

23.10.2016

Nedjelja

16:00 – 20:00

19:00 – 20:00

20:00

Registracija sudionika

Meir Bialer

(Chair of Commission on European Affairs of International League Against Epilepsy, Professor of Pharmacy,The Hebrew University of Jerusalem):

 

New antiepileptic drugs in development or recently approved

 

Valproid acid: historical overview, clinical and teratogenic impact

Domjenak dobrodošlice

08:00 – 09:00

Registracija sudionika

09:00 – 09:20

Svečano otvaranje XII. Hrvatskog simpozija o epilepsiji s međunarodnim sudjelovanje

09:20 – 10:40

Tema I:  SUVREMENI PRISTUP FARMAKOLOŠKOM I

              KIRURŠKOM LIJEČENJU EPILEPSIJE

 

Predsjedništvo: Bašić S., Bialer M., Barišić N.

 

 1. Lušić I.: Monoterapija epilepsije
 2. Radić Niševič J.:  Upotreba levetiracetama u mono/politerapiji tijekom petogodišnjeg razdoblja u Klinici za pedijatriju, KBC Rijeka
 3. Sporiš D.: Antiepileptička terapija i kirurgija epilepsije temporalnog režnja – da li ukidati, kada i kome?
 4. Prpić I.: Učinkovitost modificirane Atkinsonove dijete (MAD) u liječenju tvrdokornih epilepsija u djece – naša iskustva

10:40 – 11:00

Pauza

11:00 – 12:20

Predsjedništvo: Bašić S., Bialer M., Barišić N.

 

 1. Barišić N.:   Epilepsia partialis continua (EPC) – etiologija i ishod liječenja u djece
 2. Mrak G.:   Resekcijska kirurgija epilepsije - naša dosadašnja iskustva
 3. Chudy D.: RF termokoagulacija u liječenju farmakorezistentnih epilepsija
 4. Šulentić V.: Kalozotomija-naša iskustva
 5. Hećimović H.: Multimodalni rezultati postoperativnog ishoda liječenja epilepsije temporalnog režnja

 

12:20 - 13:20

Satelitski simpozij: Zonisamid - nova terapijska mogućnost u liječenju epilepsije

 

(Bialer M., Bašić S., Petelin Gadže Ž.)

13:20 - 14:20

Pauza za ručak

14:20 – 16:30

Tema II:   EPILEPSIJA FRONTALNOG REŽNJA

 

Predsjedništvo: Miškov S., Nanković S., Jurin M.

 

 1. Ivkić G.: Anatomsko - funkcionalna organizacija frontalnog režnja
 2. Petelin Gadže Ž.:  Klasifikacija epilepsija frontalnog režnja
 3. Bašić S.:  Diferencijalna dijagnoza epilepsija frontalnog režnja
 4. Malenica M.:  Optimizacija prekiruške procjene epilepsija frontalnog režnja koristeći semiologiju napadaja
 5. Sabol Z.: Dijagnostička vrijednost FLEP (Frontal Lobe Epilepsy and Parasomnias) skale u razlikovanju hipermotorne epilepsije povezane sa spavanjem od parasomnija u djece
 6. Prpić I.:  Noćna žarišna epilepsija frontalnog režnja u 4-godišnje djevojčice – prikaz bolesnice
 7. Delin S.: Gelastički napadaji u djevojčice sa epilepsijom frontalnog režnja

16:30 – 16:50

Pauza

16:50 - 17:50

Tema III:  AUTOIMUNE EPILEPSIJE

 

Predsjedništvo: Mrđen A., Jurić S., Hafner K.

 

 1. Šulentić V.:  Autoimuni limbički encefalitisi-terapijske dileme
 2. Lujić L.: Rasmussen encefalitis
 3. Stojić I.:  Postinfekcijski encefalitis

18:00

IZBORNA SKUPŠTINA HRVATSKE LIGE PROTIV EPILEPSIJE

09:00 - 10:30

Tema IV: TRANZICIJA OBOLJELIH OD EPILEPSIJE IZ

                DJEČJE U ODRASLU DOB ( okrugli stol)

 

Predsjedništvo: Prpić I., Malenica M., Petelin Gadže Ž.

 

 1. Prpić I., Vlašić - Cicvarić I.:  Tranzicija oboljelih od epilepsije iz dječje u odraslu dob
 2. Malenica M.: Tranzicijske ambulante za oboljele od epilepsije – pedijatrijski pristup
 3. Petelin Gadže Ž.: Tranzicija oboljelih od epilepsije iz dječje u odraslu dob – neurološki pristup

10:30 – 10:50

Pauza

10:50 – 13:00

Tema V:  EPILEPTIČKI STATUS

 

Predsjedništvo:  Meštrović M., Sporiš D., Gjergja-Juraški R.

 

 1. Poljaković Z.: Diferencijalna dijagnoza poremećaja svijesti u neurološkoj Jedinici za intenzivno liječenje
 2. Meštrović M.:  Etiologija, klinička slika, liječenje i procjena učinkovitosti terapije u liječenju djece s epileptičkim statusom u Klinici za dječje bolesti KBC Split od siječnja 2000 do siječnja 2015. godine
 3. Gjergja Juraški R.:  Značaj cjelonoćne polisomnografije u prospektivnom praćenju djece s električnim epileptičkm statusom u spavanju
 4. Nanković S.: Značaj EEG-a u dijagnostici nekonvulzivnog epileptičkog statusa
 5. Radić Nišević J.:  Epidemiološke i kliničke značajke djece sa epileptičkim statusom liječene u KBC Rijeka tijekom petogodišnjeg razdoblja
 6. Šušak Sporiš I.:  Terapijske mogućnosti u liječenju epileptičkog statusa
 7. Ljevak J.:  Liječenje refrakternog i super-refrakternog epileptičkog statusa – naša iskustva

13:00 - 14:00

Odmor za ručak

14:00 – 15:00

Predsjedništvo:  Meštrović M., Sporiš D., Gjergja-Juraški R.

 

 1. Đuranović V.:  Dravet sy – sindrom s različitom semiologijom napadaja i učestalim epileptičkim statusima
 2. Piršić A.: Nekonvulzivni epileptički status – prikaz tri izazovna klinička slučaja
 3. Ćorić L.:  Sporadični oblik creutzfeldt-jakobove bolesti u bolesnice s ispadima nekonvulzivnog epileptičnog statusa: prikaz slučaja
 4. Šarić Sučić J.:  Nekonvulzivni status epilepticus zaustavljen lakozamidom: prikaz slučaja

15:00 - 16:00

Tutorial on antiepileptic drugs interactions (Bialer M.)

16:00 - 17:00

Satelitski simpozij (Medis): VIMPAT - novi antiepileptik širokog spektra

17:00 – 18:30

Tema VI:  ŽIVJETI S EPILEPSIJOM

 

Predsjedništvo: Bielen I., Hodoba D., Đuranović V.

 

 1. Bielen I.: Socijalni položaj osoba s epilepsijom u Hrvatskoj – uvodne napomene
 2. Filipčić I.: Psihijatrijski komorbiditet kod bolesnika s epilepsijom
 3. Friedrich L.:  Znanje i izvori informacija o trudnoći kod žena s epilepsijom u Hrvatskoj
 4. Popović Miočinović Lj.: Tranzicija iz dječje u odraslu zdravstvenu skrb cerebralno paralizirane djece sa epilepsijom
 5. Kuzmanić-Šamija R.: Epilepsije u djece s cerebralnom paralizom
 6. Hećimović H.: Neurobiologija depresije kod osoba s epilepsijom temporalnog režnja
 7. Buljan R.:  Neuroepileptični faktori ( faktori bolesti) u razvoju kriminalnog ponašanja oboljelih od epilepsije

 

 

20:30

KONGRESNA VEČERA

09:00 – 11:30

11:30 - 12:00

12:00

Tema VII:  SLOBODNE TEME

 

Predsjedništvo: Lušić I., Sabol Z., Bošnjak J

 

 1. Mrđen A.:  Etiološka raznolikost simptomatskih epilepsija
 2. Lušić I.:  Novi pristup u obradi i liječenju sinkope
 3. Mejaški Bošnjak V.: Zastupljenost i obilježja epilepsije u djece s cerebralnom paralizom
 4. Prpić I.: Melatoninom inducirano spavanje za potrebe snimanja EEG-a
 5. Marković I.: Somatoformni poremećaj u bolesnika s epilepsijom
 6. Divošević S.: Povezanost moždanog metabolizma glukoze i simptoma depresije u bolesnika s tvrdokornom temporalnom epilepsijom mjerena pozitronskom emisijskom tomografijom
 7. Mihalj M.:  Učinak neurobiofeedback-a na epilepsiju
 8. Radić Nišević J.:  Holter EEG – primjena u djece
 9. Glavić J.: Epileptički napadaj kao posljedica SIADH uzrokovanog antipsihotičkim lijekovim

Pauza

Objava nagrađenih izlaganja

 

Odabir mjesta održavanja XIII. Hrvatskog simpozija o epilepsiji

 

Zatvaranje simpozija

REgistracija

Iva Šimunić

Direktorica Odjela za kongrese i evente

Director of the Congress & Events Department

 

BTravel d.o.o.

          Maksimirska 112A HR - 10 000 Zagreb

          Iva.Simunic@btravel.pro

          +385 1 6666 855

          +385 1 6666 851

          +385 98 438 768

          www.btravel.pro

 

 kongres.zadar@gmail.com +385 98 191 5579

za specijaliste - 2000 kn

za specijalizante - 1500 kn

za 1 dan - 900 kn

za umirovljenike - 1000 kn

za počasni odbor - besplatno

Sudjelovanje na kongresu će se bodovati prema pravilniku Hrvatske liječničke komore

SMJEŠTAJ Hotel Diadora **** Zadar, Petrčane
HR-23231 Petrčane - Zadar LOKACIJA
Zadar

Dobrodošli u grad Zadar, grad iznimne 3000-ljetne povijesti i izuzetno vrijednog kulturnog naslijeđa, grad koji će Vam uvijek iznova ponuditi nešto novo i posve originalno. Smješten u samom srcu Jadrana, Zadar čini urbano središte Sjeverne Dalmacije kao administrativni, privredni, kulturni i politički centar regije u kojem živi 75.000 stanovnika. Grad Zadar Vam u spoju ljepote prošlosti i svih pogodnosti koje traži suvremeni putnik nudi brojne turističke atraktivnosti: tražite li idealan smještaj, autohtone gurmanske delikatese, kulturne znamenitosti, suvremene sportske objekte te raznovrsni izletnički program, odabrali ste pravu destinaciju za odmor, sport i zabavu.

 

Zadar je jedno od najpopularnijih hrvatskih turističkih odredišta, kojeg je i londonski Times proglasio „središtem zabave na Jadranu“, Guardian „novom hrvatskom prijestolnicom cool-a“,  a od 2016 se može pohvaliti i titulom European Best Travel Destination. Osvojit će Vas svojom posebnom atmosferom i bogatim životom – bilo danju ili noću. Ljeti je Zadar domaćin Glazbenim večerima u sv. Donatu, Zadarskom kazališnom ljetu, Festivalu suvremene glazbe, KalelargArt - Street art festivalu, te urbanom festivalu Zadar snova. Zasigurno ćete se zabaviti i na Noći punog miseca, Millennium Jump-u ili na jednom od koncerata svjetskih glazbenih atrakcija.

 

Posebnost grada neodoljiva je za poštovatelje i ljubitelje povijesnih spomenika i kulturne baštine, umjetnike, turiste i njegove građane. Zadar je i grad u kojem je velik prostor ostavljen pješacima; šetnja uglačanim kamenim ulicama grada postat će šetnja kroz povijest, ali i doživljaj suvremenog života. Kao grad spomenik okružen povijesnim zidinama, Zadar je prava riznica arheološkog i spomeničkog blaga antičkog, srednjovjekovnog i renesansnog razdoblja, kao i brojnih suvremenih arhitektonskih ostvarenja poput prvih Morskih orgulja na svijetu. Višestoljetna burna povijest, razaranja i stvaranja ostavili su ožiljke, ali i brojne zapise vremena, današnju vrijednu spomeničku baštinu grada. Iz svih povijesnih razdoblja sačuvane su brojne crkve i spomenici kulture na kojima su vidljiva umjetnička graditeljstva svih stilova. Njih 70-ak nalazi se u samoj povijesnoj jezgri grada, dok njegovi ostali dijelovi s užom i širom okolicom broje preko 600 nepokretnih spomenika kulture.

 

 

 

Dobrodošli u Zadar!

 

SPONZORI
informacije

XII Hrvatski kongres o epilepsiji s međunarodnim sudjelovanjem

 

Organizatori:

Hrvatska liga protiv epilepsije

Hrvatska udruga za epilepsiju

Hrvatsko društvo za EEG i klinicku neurofiziologiju HLZ-a

Hrvatsko društvo za djecju neurologiju HLZ-a

 

20.10. - 23.10. 2016.

Hotel Diadora

Zadar, Petrčane

Kontakt agencija:

Iva Šimunić

Direktorica Odjela za kongrese i evente

Director of the Congress & Events Department

 

BTravel d.o.o.

Maksimirska 112A HR - 10 000 Zagreb

Iva.Simunic@btravel.pro

+385 1 6666 855

+385 1 6666 851

+385 98 438 768

www.btravel.pro

web design by: Hrvatska liga protiv epielpsije
Made with Adobe Muse