Hrvatska Liga protiv epilepsije

O nama

Predsjednik

prof. dr. sc. Silvio Basic, prof. v.š.

sbasic@kbd.hr

 

ZAVOD ZA NEUROLOGIJU

Klinička Bolnica Dubrava

Av. Gojka Šuška 6

Zagreb

Hrvatska

Tajnik

Ivana Šušak Sporiš, dr. med.

isusak1406@gmail.com

 

ZAVOD ZA NEUROLOGIJU

Klinička Bolnica Dubrava

Av. Gojka Šuška 6

Zagreb

Hrvatska

Blagajnik

Vlatko Šulentić, dr. med.

vlatko.sulentic@hotmail.com

 

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU

Klinički Bolnički Centar Zagreb

Kišpatićeva 12

Zagreb

Hrvatska

Sjedište

 

Hrvatska liga protiv epilepsije

OIB: 2582990618

Av.Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb

Hrvatska

 

Tel: +385 (0)1 29 03 094

Fax: +385 (0)1 29 02 935

 

e-mail: sbasic@kbd.hr

Web: www.ilae.com.hr

 

 

Predsjedništvo

 

Doc. dr. sc. Davor Sporiš, prof. v.š.

Doc. dr. sc. Romna Gjergja Juraški, dr. med.

Doc. dr. sc. Stjepan Jurić, dr. med.

Prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med.

Prim. dr. sc. Zlatko Sabol, dr. med.

Prim. dr. sc. Sibila Nanković, dr. med.

Prim. mr. sc. Marija Meštrović, dr. med.

Prof. dr. sc. Maša Malenica, dr. med.

Prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže, dr med.

 

Nadzorni odbor

 

Dr. sc. Goran Ivkić, dr. med.

(Predsjednik Nadzornog odbora)

 

doc. dr. sc. Vlasta Đuranović, dr.med.

dr. sc. Anamarija Mrđen, dr. med.

 

Zamjene:

Doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić Šamija, dr. med.

Dr. sc. Jelena Bošnjak, dr. med.

Doc. dr. sc. Andrea Šimić, dr. med.

 

Stegovno povjerenstvo

 

doc. dr. sc. Vlasta Đuranović, dr. med.

Sanja Delin, dr. med.

dr. sc. Marija Čandrlić, dr. med.

 

Arbitražno vijeće

 

prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, dr. med.

dr.sc. Mario Grbin, dr. med.

prim. dr. sc. Maja Jurin, dr. med.

Dr. sc. Dubravka Fajdetić, dr. med.

Dr. sc. Milan Bitunjac, dr. med.

web design by: Sven Županić