Hrvatska Liga protiv epilepsije

„Novosti u dijagnostici i liječenju epilepsije u žena“ 18. listopada 2019.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Biološka dvorana, Šalata 3, Zagreb